DESIGN FEE

BẢNG GIÁ TƯ VẤN THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT

 

1. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
- Biệt thự, văn phòng, công trình công cộng                : 350.000 đ/m2

2. THIẾT KẾ NỘI THẤT

- Nhà hàng khách sạn                      : 680.000 đ/m2

- Căn hộ, biệt thự                                        : 600.000 đ/m2

3. Hệ số hỗ trợ:

- Nếu khách hàng ký hợp đồng cả 2 dịch vụ kiến trúc và nội thất thì được giảm 20% tổng giá trị.

- Nếu khách hàng ký hợp đông thi công nội thất sẽ được giảm 50% giá thiết kế.

4. Hệ số bổ sung:

- Đối với công trình cải tạo ảnh hưởng đến kết cấu, mở rộng, thay đổi mặt tiền thì nhân hệ số từ 1,2 đến 1,5.

- Đối với công trình có diện tích từ 80m2 đến 120m2 thì nhân hệ số 1,2

- Đối với công trình có diện tích từ 50m2 đến 80m2  thì nhân hệ số 1,5

- Đối với công trình có diện tích nhỏ hơn 50m2 thì nhân hệ số 1,7

 

Leave a Comment