Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam
Faifo hotel Danang Vietnam

Faifo hotel Danang Vietnam

Faifo hotel Đà Nẵng là công trình khách sạn cũ gắn liền với hình ảnh ga Đà Nẵng tại Thanh Khê – Đà Nẵng. Mục đích của đồ án thiết kế là quy hoạch lại dự án có quy mô 7500m2, giữ lại cơ cấu phòng của khách sạn hiện có, bổ sung – cải tạo và nâng cấp để nâng hạng khách sạn thành 04 sao.

Honor Interior thực hiện gói thầu tư vấn thiết kế cải tạo kiến trúc, thiết kế nội thất phòng điển hình, sảnh và nhà hàng.

Leave a Comment