Faifo hotel Danang Vietnam

Faifo hotel Danang Vietnam

Faifo hotel Đà Nẵng là công trình khách sạn cũ gắn liền với hình ảnh ga Đà […]

Villa Cactus Mũi Né

Villa Cactus Mũi Né

Căn villa mẫu thuộc dự án Cactus tại thành phố du lịch Mũi Né, Bình Thuận. Phương […]

Yatch of Royal marina

Yatch of Royal marina

Yatch of Royal marina Yatch is a little part of Royal marina project at Khanh Hoa. We […]

Restaurant of Diamond Island

Restaurant of Diamond Island

Restaurant of Diamond Island Right in the centre of District 2, HCMC, Diamond Island emerges in the […]

Venven hotel pharse 2

Venven hotel pharse 2

Venven hotel pharse 2 Location Ho Coc Beach, Xuyen Moc Dist., BR-VT province Client DNTN Kim Sa […]

Bingo club

Bingo club

Located on the first floor of Rex Hotel, the Rex Bingo Club provides a variety of gaming […]

Paramita Ho Tram

Paramita Ho Tram

Paramita on Ho Tram beach, Ba Ria – Vung Tau province, with 17.400 square meters. The project have […]

Saint Simeon resort

Saint Simeon resort

Good access from HCMC and HCMC International Airport The Site encompasses approximately seven and a half (7.5) […]

La Gi resort

La Gi resort

LaGi beach resort The project covers an area of ​​6.4 ha at LaGi, Binh Thuan province. Project […]

Ven Ven hotel

Ven Ven hotel

The hotel in forest, ho tram, vietnam Venven hotel has begun by wood house, this area is […]